Отказ от отговорност:

Продуктите, предлагани на уебсайта www.shop4ev.com, не произхождат от съответните производители на автомобили и по никакъв начин не са свързани с отделните автомобилни марки Tesla, Inc, Volkswagen AG, Skoda Auto a.s., Cupra, S.A., Audi AG, Hyundai Motor Company, Genesis Motor, LLC, Kia Corporation, Fiat или Chrysler Automobiles N.V (FCA).

Търговските марки Tesla, Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi, Hyundai, Genesis, Kia и Fiat са регистрирани търговски марки на съответните им собственици и не са свързани с www.shop4ev.com. Продуктите, предлагани на уебсайтовете, не са произведени от или по някакъв начин свързани със съответните производители на автомобили.

Всички описания, имена и символи, използвани на нашия уебсайт, които се отнасят до Tesla, са само за целите на идентификация и са собственост на Tesla, Inc. и нейните филиали.

Операторът на www.shop4ev.com не поема никаква отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация за продуктите. Операторът на www.shop4ev.com не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи пряко или косвено от използването на продуктите или от невъзможността за използване на продуктите.

Операторът на www.shop4ev.com си запазва правото да прави промени в предлаганите продукти по всяко време и не поема отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на продуктите.

Използването на продуктите е на собствен риск на потребителя. Потребителят е длъжен да използва продуктите в съответствие с инструкциите и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да осигури безопасността на продуктите и на други лица.

С използването на продуктите потребителят се съгласява с този отказ от отговорност.

Отказ от отговорност:

  1. Съдържание на онлайн офертата

Авторът си запазва правото да не носи отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Искове за отговорност срещу автора, свързани с имуществени или неимуществени вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна или непълна информация, се изключват по принцип, освен ако не се докаже, че авторът е действал умишлено или с груба небрежност. Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без отделно обявление или да прекратява временно или постоянно публикуването.

  1. Препратки и връзки

В случай на преки или непреки препратки към външни уебсайтове ("хипервръзки"), които са извън зоната на отговорност на автора, задължението за отговорност ще влезе в сила само ако авторът е знаел за съдържанието и за него е било технически възможно и разумно да предотврати използването в случай на незаконно съдържание. С настоящото авторът изрично декларира, че към момента на създаване на връзките на свързаните страници не е било забелязано незаконно съдържание. Авторът няма никакво влияние върху настоящия и бъдещия дизайн, съдържанието или авторството на свързаните страници. Поради тази причина с настоящото той изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички свързани страници, което е било променено след създаването на връзката. Това изявление се отнася за всички връзки и препратки, поставени в рамките на собственото интернет предложение на автора, както и за външни записи в книги за гости, дискусионни форуми, директории за връзки, списъци за кореспонденция и всички други форми на бази данни, създадени от автора, до които е възможен външен достъп за писане. Отговорността за незаконно, неправилно или непълно съдържание и по-специално за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, се носи единствено от доставчика на страницата, към която се препраща, а не от лицето, което само препраща към съответната публикация чрез линкове.

  1. Закон за авторското право и търговската марка

Авторът се стреми да спазва авторските права върху изображенията, графиките, звуковите документи, видеопоредиците и текстовете, използвани във всички публикации, да използва изображения, графики, звукови документи, видеопоредици и текстове, създадени от него, или да използва безлицензни графики, звукови документи, видеопоредици и текстове. Всички имена на марки и търговски марки, споменати на уебсайта и евентуално защитени от трети страни, подлежат без ограничения на разпоредбите на приложимото законодателство за търговските марки и на правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Самото споменаване на дадена търговска марка не означава, че тя не е защитена от правата на трети страни! Авторските права за публикуваните обекти, създадени от самия автор, остават единствено за автора на страниците. Всяко възпроизвеждане или използване на обекти като диаграми, звуци или текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без съгласието на автора.

  1. Защита на данните

Моля, прочетете нашите бележки относно Защита на данните.

  1. Правна валидност на настоящия отказ от отговорност

Настоящият отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет публикацията, от която сте били препратени. Ако части или отделни условия на това изявление не са законни или правилни, съдържанието или валидността на останалите части остават неповлияни от този факт.

Приложимо право

Условията на отказа от отговорност се подчиняват на законодателството на Федерална република Германия.

Място на юрисдикция

Мястото на юрисдикция за спорове във връзка с отказа от отговорност е седалището на оператора на онлайн магазина.

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12, 20355 Хамбург, Германия

www.shop4ev.com

E-mail: info@shop4ev.com