Право на оттегляне

Право на оттегляне

Срокът за отказ от договора е 30 дни от деня, в който вие или посочено от вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли или сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) за решението си да се откажете от този договор чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
За да се спази срокът за оттегляне, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на оттегляне преди изтичането на срока за оттегляне.

 

Последици от оттеглянето

Ако се откажете от този договор, ние трябва да възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за отказа ви от този договор. За това възстановяване ще използваме същите платежни средства, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъде възстановена сума поради
Можем да откажем изплащането, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките.

Образец - Формуляр за анулиране

(Ако желаете да анулирате договора, моля, попълнете и върнете този формуляр).

До:PQ Wirt GmbH,Bäckerbreitergang 12,20355 Хамбург ,E-mail: info@shop4tesla.com

С настоящото аз/ние (*) отменям/отменяме договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)

  • - Поръчани на (*)/получени на (*)
  • - Име на потребителя(ите)
  • - Адрес на потребителя(ите)
  • - Подпис на потребителя(ите) (само в случай на съобщение на хартиен носител)
  • - Дата

(*) Зачеркнете, когато е неприложимо

 

Лице за контакт:
Телефон: +49 40 228 524 554

Електронна поща: info@shop4ev.com