AGB

§ 1 Потребител
За потребител на настоящите ОУ се счита:

Shop4Tesla.com
PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12
20355 Хамбург
Регистрационен номер: 129623
Регистрационен съд: Местен съд Хамбург

§ 2 Приложно поле
Настоящите Общи условия се прилагат за всички правни сделки между потребителя и потребител (съгласно § 13 от BGB "физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отнесени предимно към неговата търговска или независима професионална дейност").

§ 3 Сключване на договора и съхраняване на текста на договора
Разпоредбите на настоящите ОУ се прилагат за поръчките, които потребителите сключват чрез уебсайта www.shop4tesla.com на онлайн магазина Modellshop.

Договорът се сключва с потребителя (вж. § 1).

Представянето и описанието на стоките на уебсайта на Modellshop www.shop4tesla.com не представлява предложение за сключване на договор.

С поръчването на продукт чрез натискане на бутона "Поръчай с разходи" в края на процеса на поръчка потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за покупко-продажба. Едва с изпращането на потвърждение на поръчката от електронна поща от потребителя, договорът се сключва.

Текстът на договора се запазва за поръчки. Потребителите получават имейл с данните за поръчката и приложимите ОУ. След сключването на договора данните за поръчката вече не могат да бъдат разглеждани онлайн.

§ 4 Плащане
Законоустановеният данък върху добавената стойност и други ценови компоненти са включени в посочените цени. Разходите за доставка не са включени в показаната цена и могат да бъдат направени допълнително.
На разположение на потребителите са следните възможности за плащане:

  • Paypal
  • Банков превод
  • Кредитна карта
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Незабавно
  • Klarna


§ 5 Доставка, ограничения за доставка

Освен ако в описанието на избрания продукт изрично не е посочено друго, доставката се извършва в рамките на 3 работни дни.
Този срок започва да тече в деня след подаване на платежното нареждане.

§ 6 Прехвърляне на риска
Рискът от случайно влошаване на качеството или случайно изгубване на стоките остава за потребителя до предаването на стоките и преминава върху потребителя при предаването им.

§ 7 Запазване на правото на собственост
Потребителят запазва собствеността си върху стоките до пълното получаване на покупната цена.

§ 8 Гаранция
Прилагат се законовите разпоредби за гаранцията.