Hvad understøttes?

KFW439

Tilskuddet støtter opladningsstationer på parkeringspladser, som kun er tilgængelige for kommunale ansatte. Der kan oplades både kommunale og private køretøjer, som anvendes af de ansatte.

Der er mulighed for finansiering:

- Købsprisen for en ny ladestation med maksimalt 22 kW pr. ladestation, inklusive batterilagring.

-Udgifterne til installation og tilslutning af ladestationen, herunder alt installationsarbejde.

KFW440

Først og fremmest: Der kan ikke længere ansøges om KFW440! Du har allerede indsendt en ansøgning og modtaget en bekræftelse? Derefter skal du indsende fakturaen til KFW inden for fristen på 12 måneder for at modtage støtten!

Tilskuddet støtter opladningsstationer til elbiler og boligbygninger.
Ladestationer kan installeres på parkeringspladser og i garager, der hører til beboelsesejendomme, og som kun er tilgængelige privat.
Der ydes tilskud til:
- Købsprisen for en ny ladestation (f.eks. wallbox) med 11 kW opladningskapacitet og intelligent styring.
- Udgifterne til installation og tilslutning af ladestationen, herunder alt installationsarbejde.
- Omkostningerne til et energistyringssystem til styring af ladestationen.

KFW441

Tilskuddet støtter opladningsstationer til elbiler på parkeringspladser, der ikke er tilgængelige for offentligheden. Virksomhedens køretøjer og de ansattes private køretøjer kan oplades på disse stationer.

Der er mulighed for finansiering:

- Køb af en ny ladestation med op til 22 kW opladningskapacitet og intelligent styring.

- Omkostningerne til installation og tilslutning af ladestationen, herunder alt installationsarbejde - Energistyring

-Energistyringssystemer til styring af ladestationerne.

Hvem modtager støtte?

KFW439

Med tilskuddet Ladestationer til elbiler - kommunerne finansieres:

- Kommuner og distrikter

- Deres egne virksomheder, der er retligt afhængige

- Kommunale specialforbund

KFW440

Med tilskuddet Ladestationer til elbiler

- Der ydes støtte til boliger:
- Private ejere
- Ejere af ejerlejligheder
- Lejere
- Udlejere af boliger (privatpersoner, virksomheder, boligforeninger)

KFW441
Med tilskuddet til ladestationer til elbiler - støttes virksomhederne:
- Iværksættere og enkeltmandsvirksomheder
- Freelance fagfolk
- Offentligretlige selskaber og institutioner
- nonprofitorganisationer, herunder kirker

Betingelser

KFW439

- Tilskuddet udgør 70 % af de samlede støtteberettigede omkostninger, dog højst 900 EUR pr. opladningspunkt.

- Støttebeløbet skal være på mindst 9.000 EUR

- Desuden skal mindst 10 opladningspunkter være samlet i én ansøgning.

- De samlede udgifter skal beløbe sig til mindst 12 857,14 euro.

KFW440

- Du modtager et fast tilskud på 900 euro pr. ladestander. Du angiver antallet af ladestandere i din ansøgning.
- De samlede udgifter skal være på mindst 900 euro, ellers får du ikke tilskud.
- Hvis din ladestation har flere opladningspunkter, kan du få et tilskud på 900 euro pr. opladningspunkt - forudsat at dine samlede omkostninger er over 900 euro pr. opladningspunkt. Under dette niveau reduceres tilskuddet.
- Tilskuddet udbetales direkte til din konto.

KFW441
- Du får et tilskud på op til 900 euro pr. ladestander. Du angiver antallet af ladestandere i din ansøgning.
- De samlede udgifter skal beløbe sig til mindst 1 285,71 euro.
- Hvis du har mere end ét opladningspunkt, kan du få et tilskud på 900 euro pr. opladningspunkt, forudsat at de samlede omkostninger overstiger 1 285,71 euro pr. opladningspunkt.
- Det maksimale støttebeløb er på 45.000 euro pr. sted.
- Tilskuddet udbetales direkte til din konto.

Hvordan virker det?

Vigtigt: Uanset hvilket tilskud du ønsker at søge, skal du indsende en ansøgning til KFW, før du køber og installerer din ladestation. Projektet kan først påbegyndes, når du har fået et positivt svar.

Når du har fundet et tilskud, der passer til dig, skal du kontrollere, hvilke dokumenter der kræves til ansøgningen. Du kan finde en liste over de dokumenter, der kræves til det pågældende tilskud, på KFW Banks websted under afsnittet: Sådan fungerer det.

KFW439 for kommuner:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunen/F%C3%B6rderprodukte/Nachhaltige-Mobilit%C3%A4tskonzepte-(439)/

KFW440 til privatpersoner:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektroautos-Wohngeb%C3%A4ude-(440)/?redirect=692736-Ingen nye ansøgninger er mulige på nuværende tidspunkt!

KFW441 til virksomheder:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/

(pr. 18.02.2022)