Hvad er promoveret?

KFW439

Tilskuddet støtter opladningsstationer på parkeringspladser, der kun er tilgængelige for kommunale ansatte. Der kan oplades både kommunalt anvendte køretøjer og privat anvendte køretøjer af ansatte.

Der er mulighed for støtte:

- Købsprisen for en ny ladestation med en maksimal kapacitet på 22 kW pr. ladestation, herunder batterilagring.

-Udgifterne til installation og tilslutning af ladestationen, herunder alt installationsarbejde.

KFW440

Først og fremmest: Der kan ikke længere ansøges om KFW440! Du har allerede indsendt en ansøgning og modtaget en bekræftelse? Så skal du indsende fakturaen til KFW inden for fristen på 12 måneder for at modtage støtten!

Tilskuddet støtter ladestationer til elbiler og boligbyggerier.
Ladestationer kan installeres på parkeringspladser og i garager, der hører til beboelsesejendomme, og som kun er tilgængelige privat.
Der ydes tilskud til:
- Købsprisen for en ny ladestation (f.eks. wallbox) med 11 kW opladningskapacitet og intelligent styring.
- Udgifterne til installation og tilslutning af ladestationen, herunder alt installationsarbejde.
- Udgifterne til et energistyringssystem til at styre ladestationen.

KFW441

Tilskuddet støtter opladningsstationer til elbiler på parkeringspladser, der ikke er tilgængelige for offentligheden. Firmaets køretøjer og de ansattes private køretøjer kan oplades på disse stationer.

Der er støtte til rådighed:

- Indkøb af en ny ladestation med op til 22 kW opladningskapacitet og intelligent styring.

- Omkostningerne til installation og tilslutning af ladestationen, herunder alt installationsarbejde.- Energistyring

-Energistyringssystemer til styring af ladestationerne.

Hvem modtager støtte?

KFW439

Med tilskuddet Ladestationer til elbiler - kommunerne får støtte:

- Kommuner og distrikter

- Deres retligt afhængige egne virksomheder

- Kommunale specialforbund

KFW440

Med tilskuddet Ladestationer til elbiler

- Der ydes tilskud til beboelsesejendomme:
- Private ejere
- Ejerne af ejerlejligheder
- Lejere
- Udlejere af boligejendomme (privatpersoner, virksomheder, boligforeninger)

KFW441
Med tilskuddet til ladestationer til elbiler - virksomheder støttes:
- Iværksættere og enkeltmandsvirksomheder
- freelance erhvervsdrivende
- offentligretlige selskaber og institutioner
- non-profit-organisationer, herunder kirker

Betingelser

KFW439

- Tilskuddet udgør 70 % af de samlede støtteberettigede omkostninger, dog højst 900 EUR pr. opladningspunkt.

- Støttebeløbet skal være på mindst 9 000 EUR

- Desuden skal mindst 10 ladestandere være samlet i én ansøgning.

- De samlede omkostninger skal beløbe sig til mindst 12 857,14 euro.

KFW440

- Du modtager et fast tilskud på 900 euro pr. ladestander. Du angiver antallet af ladestandere i din ansøgning.
- Dine samlede omkostninger skal udgøre mindst 900 euro, ellers kan du ikke få tilskud.
- Hvis din ladestation har flere ladestandere, kan du få et tilskud på 900 euro pr. ladestander - forudsat at dine samlede omkostninger er over 900 euro pr. ladestander. Under dette beløb reduceres tilskuddet.
- Tilskuddet udbetales direkte til din konto.

KFW441
- Du får et tilskud på op til 900 euro pr. ladestander. Du angiver antallet af ladestandere i din ansøgning.
- Dine samlede omkostninger skal udgøre mindst 1.285,71 euro.
- Hvis du har mere end ét ladepunkt, kan du få et tilskud på 900 euro pr. ladepunkt, forudsat at de samlede omkostninger overstiger 1 285,71 euro pr. ladepunkt.
- Det maksimale støttebeløb er 45 000 euro pr. sted.
- Tilskuddet udbetales direkte til din konto.

Hvordan fungerer det?

Vigtigt: Uanset hvilket tilskud du ønsker at søge, skal du indsende en ansøgning til KFW, før du køber og installerer din ladestation. Projektet kan først påbegyndes efter et positivt svar.

Når du har fundet et tilskud, der passer til dig, skal du kontrollere, hvilke dokumenter der kræves til ansøgningen. Du kan finde en liste over de dokumenter, der kræves til det pågældende tilskud, på KFW Banks websted under afsnittet: Sådan fungerer det.

KFW439 til kommuner:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunen/F%C3%B6rderprodukte/Nachhaltige-Mobilit%C3%A4tskonzepte-(439)/

KFW440 for privatpersoner:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektroautos-Wohngeb%C3%A4ude-(440)/?redirect=692736-Ingen nye ansøgninger mulige på nuværende tidspunkt!

KFW441 for virksomheder:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/

(pr. 18.02.2022)