Elállási jog

Elállási jog

Az elállási határidő 30 nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette vagy birtokba vette.
Az elállási jog gyakorlása érdekében Önnek egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztatnia kell minket (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől.
A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

 

A visszavonás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a szerződéstől való elállásáról szóló értesítést kézhez kaptuk, vissza kell térítenünk az Öntől kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg Önnel; semmiképpen sem térítjük vissza Önnek a következő okok miatt
A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli.

Minta - Elállási nyilatkozat

(Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot).

A következő címre:PQ Wirt GmbH,Bäckerbreitergang 12,20355 Hamburg ,E-mail: info@shop4tesla.com

Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/önmagunk (*) által az alábbi áruk (*) megvásárlására kötött szerződést.

  • - Megrendeltem (*)/megkaptam (*)/megkaptam (*)
  • - A fogyasztó(k) neve
  • - A fogyasztó(k) címe
  • - A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú kommunikáció esetén)
  • - Dátum

(*) Ahol nem alkalmazható, törölni kell

 

Kapcsolattartó:
Telefon: +49 40 228 524 554

E-mail: info@shop4ev.com