Wat wordt er gepromoot?

KFW439

De subsidie steunt oplaadpunten op parkeerplaatsen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers van de gemeente. Zowel voertuigen van de gemeente als privévoertuigen van werknemers kunnen worden opgeladen.

Er is financiering beschikbaar:

- De aanschafprijs van een nieuwe laadpaal met een maximum van 22 kW per laadpunt, inclusief batterijopslag.

-De kosten voor het installeren en aansluiten van de laadpaal, inclusief alle installatiewerkzaamheden.

KFW440

Allereerst: KFW440 kan niet meer worden aangevraagd! Heeft u al een aanvraag ingediend en een bevestiging ontvangen? Dan moet u de factuur binnen de termijn van 12 maanden bij KFW indienen om de financiering te ontvangen!

De subsidie ondersteunt oplaadpunten voor elektrische auto's en woningen.
Laadstations kunnen worden geïnstalleerd op parkeerplaatsen en in garages die bij woongebouwen horen en alleen privé toegankelijk zijn.
Gesubsidieerd worden:
- De aanschafprijs van een nieuw laadstation (bijv. wallbox) met 11 kW laadcapaciteit en intelligente besturing.
- De kosten voor het installeren en aansluiten van het laadstation, inclusief alle installatiewerkzaamheden.
- De kosten van een energiebeheersysteem om het laadstation te besturen.

KFW441

De subsidie ondersteunt oplaadstations voor elektrische voertuigen op parkeerplaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Bedrijfsvoertuigen en privévoertuigen van werknemers kunnen bij deze stations worden opgeladen.

Er is financiering beschikbaar:

- De aanschaf van een nieuw laadstation met een laadvermogen tot 22 kW en intelligente besturing.

- De kosten voor de installatie en aansluiting van het laadstation, inclusief alle installatiewerkzaamheden.- Energiebeheer

-Energiebeheersystemen voor de besturing van de laadstations.

Wie ontvangt de financiering?

KFW439

Met de subsidie Laadstations voor elektrische auto's - gemeenten worden gefinancierd:

- Gemeenten en districten

- Hun wettelijk afhankelijke eigen ondernemingen

- Gemeentelijke verenigingen met een bijzonder doel

KFW440

Met de subsidie Laadstations voor elektrische auto's

- Woningen worden gesubsidieerd:
- Particuliere eigenaren
- Eigenaars van flatgebouwen
- Huurders
- Verhuurders van woningen (particulieren, bedrijven, woningbouwcoöperaties)

KFW441
Met de subsidie voor laadpalen voor elektrische auto's - worden bedrijven ondersteund:
- Ondernemers en eenmanszaken
- Freelance professionals
- Vennootschappen en publiekrechtelijke instellingen
- organisaties zonder winstoogmerk, met inbegrip van kerken

Voorwaarden

KFW439

- De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, maar maximaal 900 euro per oplaadpunt.

- Het subsidiebedrag moet ten minste 9.000 euro bedragen.

- bovendien moeten ten minste 10 oplaadpunten in één aanvraag worden gebundeld.

- De totale kosten moeten minimaal 12.857,14 euro bedragen.

KFW440

- U krijgt een forfaitaire subsidie van 900 euro per oplaadpunt. U geeft het aantal oplaadpunten op in uw aanvraag.
- Uw totale kosten moeten minimaal 900 euro bedragen, anders kunt u geen subsidie krijgen.
- Heeft uw laadpaal meerdere laadpunten, dan kunt u per laadpunt 900 euro subsidie krijgen - mits uw totale kosten boven de 900 euro per laadpunt liggen. Daaronder wordt de subsidie verlaagd.
- De subsidie wordt rechtstreeks op uw rekening gestort.

KFW441
- U ontvangt een subsidie van maximaal 900 euro per oplaadpunt. U geeft in uw aanvraag het aantal oplaadpunten op.
- Uw totale kosten moeten minimaal 1.285,71 euro bedragen.
- Als u meer dan één oplaadpunt heeft, kunt u per oplaadpunt 900 euro subsidie krijgen, mits de totale kosten hoger zijn dan 1.285,71 euro per oplaadpunt.
- Het maximale subsidiebedrag is 45.000 euro per locatie.
- De subsidie wordt rechtstreeks op uw rekening gestort.

Hoe werkt het?

Belangrijk: Welke subsidie u ook wilt aanvragen, u moet een aanvraag indienen bij KFW voordat u uw laadstation aanschaft en installeert. Pas na een positief antwoord mag het project van start gaan.

Zodra u een subsidie heeft gevonden die voor u van toepassing is, controleert u welke documenten nodig zijn voor de aanvraag. Een lijst met de documenten die nodig zijn voor de betreffende subsidie vindt u op de website van de KFW Bank onder de rubriek: Hoe werkt het?

KFW439 voor gemeenten:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunen/F%C3%B6rderprodukte/Nachhaltige-Mobilit%C3%A4tskonzepte-(439)/

KFW440 voor particulieren:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektroautos-Wohngeb%C3%A4ude-(440)/?redirect=692736-Geen nieuwe aanvragen mogelijk op dit moment!

KFW441 voor bedrijven:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/

(vanaf 18.02.2022)