AGB

§ 1 Gebruiker
Als gebruiker van deze AV wordt beschouwd:

Shop4Tesla.com
PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg
Registratienummer: 129623
Rechtbank van registratie: Rechtbank van Hamburg

§ 2 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen de gebruiker en een consument (volgens § 13 BGB een "natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven").

§ 3 Sluiting van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst
De bepalingen van deze AV gelden voor bestellingen die consumenten afsluiten via de website www.shop4tesla.com van de online shop Modellshop.

De overeenkomst wordt gesloten met de gebruiker (zie § 1).

De presentatie en beschrijving van de goederen op de website van de Modellshop www.shop4tesla.com vormt geen contractaanbod.

Door een product te bestellen door aan het einde van het bestelproces op de knop "bestellen met kosten" te klikken, doet een consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Pas met de verzending van een orderbevestiging door e-mail door de gebruiker, komt de overeenkomst tot stand.

Bij bestellingen wordt de tekst van het contract opgeslagen. De consument ontvangt een e-mail met de bestelgegevens en de toepasselijke AV. Na het sluiten van het contract kunnen de bestelgegevens niet meer online worden bekeken.

§ 4 Betaling
De wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen zijn in de getoonde prijzen inbegrepen. Verzendkosten zijn niet in de getoonde prijs inbegrepen en kunnen extra worden gemaakt.
De volgende betalingsmogelijkheden staan ter beschikking van de consument:

  • Paypal
  • Overschrijving
  • Kredietkaart
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Direct
  • Klarna


§ 5 Levering, leveringsbeperkingen

Tenzij de beschrijving van een geselecteerd product uitdrukkelijk anders vermeldt, vindt de levering plaats binnen 3 werkdagen.
Deze termijn begint te lopen op de dag na het plaatsen van de betalingsopdracht.

§ 6 Risico-overdracht
Het risico van toevallige verslechtering of toevallig verlies van de goederen blijft bij de gebruiker tot aan de overdracht van de goederen en gaat bij de overdracht over op de consument.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud
De gebruiker blijft eigenaar van de goederen totdat de koopprijs volledig is ontvangen.

§ 8 Garantie
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.