Co to jest promocja?

KFW439

Dotacja wspiera stacje ładowania na parkingach, które są dostępne tylko dla pracowników gminy. Można ładować pojazdy używane przez gminę, jak również prywatne pojazdy pracowników.

Dofinansowanie dostępne jest:

- Cena zakupu nowej stacji ładowania o maksymalnej mocy 22 kW na punkt ładowania, wraz z magazynem akumulatorów.

-Koszt instalacji i podłączenia stacji ładowania, w tym wszystkie prace instalacyjne.

KFW440

Po pierwsze: o KFW440 nie można już wnioskować! Złożyłeś już wniosek i otrzymałeś potwierdzenie? W takim razie musisz złożyć fakturę do KFW w terminie 12 miesięcy, aby otrzymać dofinansowanie!

Dotacja wspiera stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz budynki mieszkalne.
Stacje ładowania mogą być instalowane na miejscach parkingowych i w garażach, które należą do budynków mieszkalnych i są dostępne tylko prywatnie.
Dotowane są:
- Cena zakupu nowej stacji ładowania (np. wallbox) o mocy ładowania 11 kW i inteligentnym sterowaniu.
- Koszt instalacji i podłączenia stacji ładowania, w tym wszystkie prace instalacyjne.
- Koszt systemu zarządzania energią do sterowania stacją ładowania.

KFW441

Grant wspiera stacje ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach niedostępnych publicznie. Na tych stacjach można ładować pojazdy firmowe i prywatne pracowników.

Dofinansowanie dostępne jest:

- Zakup nowej stacji ładowania o mocy ładowania do 22 kW i inteligentnym sterowaniu.

- Koszty instalacji i podłączenia stacji ładowania, w tym wszystkie prace instalacyjne.- Zarządzanie energią

-Systemy zarządzania energią do sterowania stacjami ładowania.

Kto otrzymuje dofinansowanie?

KFW439

Z dotacją Stacje ładowania samochodów elektrycznych - finansowane są gminy:

- Gminy i powiaty

- Ich prawnie zależne przedsiębiorstwa własne

- Miejskie związki celowe

KFW440

Z dotacją Stacje ładowania samochodów elektrycznych

- Dofinansowanie budynków mieszkalnych:
- Właściciele prywatni
- Właściciele Condominium
- Lokatorzy
- Właściciele nieruchomości mieszkalnych (osoby prywatne, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe)

KFW441
Dzięki dotacji na stacje ładowania samochodów elektrycznych - wspierane są przedsiębiorstwa:
- Przedsiębiorcy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
- Osoby wykonujące wolne zawody
- Korporacje i instytucje prawa publicznego
- organizacje non-profit, w tym kościoły

Warunki

KFW439

- Dotacja wynosi 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych, ale maksymalnie 900 euro na punkt ładowania.

- Kwota dotacji musi wynosić co najmniej 9 000 euro

- ponadto w jednym wniosku należy połączyć co najmniej 10 punktów ładowania.

- Całkowite koszty muszą wynosić co najmniej 12 857,14 euro.

KFW440

- Otrzymujesz zryczałtowaną dotację w wysokości 900 euro na jeden punkt ładowania. Liczbę punktów ładowania podajesz we wniosku.
- Całkowite koszty muszą wynosić co najmniej 900 euro, w przeciwnym razie nie można otrzymać dotacji.
- Jeśli Twoja stacja ładowania ma kilka punktów ładowania, możesz otrzymać dotację w wysokości 900 euro na punkt ładowania - pod warunkiem, że Twoje koszty całkowite wynoszą powyżej 900 euro na punkt ładowania. Poniżej tej kwoty dotacja jest zmniejszana.
- Dotacja jest wypłacana bezpośrednio na Twoje konto.

KFW441
- Otrzymujesz dotację w wysokości do 900 euro na jeden punkt ładowania. We wniosku podajesz liczbę punktów ładowania.
- Twoje koszty całkowite muszą wynosić co najmniej 1.285,71 euro.
- Jeśli masz więcej niż jeden punkt ładowania, możesz otrzymać dotację w wysokości 900 euro na punkt ładowania, pod warunkiem, że całkowite koszty przekraczają 1.285,71 euro na punkt ładowania.
- Maksymalna kwota dotacji wynosi 45 000 euro na lokalizację.
- Dotacja jest wypłacana bezpośrednio na Twoje konto.

Jak to działa?

Ważne: Niezależnie od tego, o jaką dotację chciałbyś się ubiegać, przed zakupem i instalacją stacji ładowania musisz złożyć wniosek do KFW. Projekt można rozpocząć dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu.

Po znalezieniu dotacji, która Państwa dotyczy, proszę sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku. Listę dokumentów wymaganych dla danej dotacji znajdą Państwo na stronie internetowej banku KFW w zakładce: Jak to działa.

KFW439 dla gmin:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunen/F%C3%B6rderprodukte/Nachhaltige-Mobilit%C3%A4tskonzepte-(439)/

KFW440 dla osób prywatnych:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektroautos-Wohngeb%C3%A4ude-(440)/?redirect=692736-Na chwilę obecną nie ma możliwości składania nowych wniosków!

KFW441 dla firm:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/

(stan na dzień 18.02.2022)