Dla KfW 439 dla gmin:

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie wallboxów. Należy przestrzegać następujących punktów:

  • Termin realizacji to 1 rok od złożenia wniosku.
  • Dofinansowanie wynosi do 900 euro na jeden punkt ładowania.
  • Minimalna kwota dotacji wynosi 9 000 euro, a minimalna liczba punktów ładowania to 10.
  • Moc ładowania może wynosić 22 kW.
  • Stacje ładowania nie są przeznaczone do publicznego dostępu.

Dokładnie 9000€ może być dofinansowane na dziesięć punktów ładowania, ale tylko 70% całkowitych kosztów.
Całkowita inwestycja (zakup + instalacja) musi więc wynosić co najmniej 12857,14€.
W przypadku większej liczby punktów ładowania niż 10, dofinansowywane jest 70% rzeczywistej kwoty inwestycji do maksymalnej kwoty 900 euro na punkt ładowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie KfW. Chętnie pomożemy w razie jakichkolwiek pytań!