Dla KfW 440 dla osób prywatnych:
WAŻNE: Obecnie nie ma możliwości składania nowych wniosków do KfW440 (budynki mieszkalne) o dofinansowanie wallbox.

Jeśli jednak złożyłeś już wniosek, możesz jeszcze złożyć rachunek za wallbox wraz z rachunkiem od elektryka i otrzymać dofinansowanie w wysokości 900 euro. Termin składania wniosków to zazwyczaj 9 miesięcy od daty złożenia wniosku do KfW. Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Można sfinansować dokładnie 900 euro na punkt ładowania, pod warunkiem, że całkowita inwestycja (zakup + instalacja) na punkt ładowania wynosi co najmniej 900 euro.
  • Zgłoszenie do KfW musi zawierać fakturę za wallbox, fakturę od elektryka oraz dowód wykorzystania zielonej energii elektrycznej.
  • Wallboxy o mocy 22 kW mogą być finansowane, jeśli znajdują się na liście uprawnionych wallboxów i zostaną zdławione przez elektryka do 11 kW.


Więcej informacji można znaleźć na stronie KfW. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie pomożemy!