BMK miljöfinansiering för privat laddningsinfrastruktur:

Det går att ansöka om finansiering av en wallbox eller en intelligent 3-fas-laddningskabel. Följande punkter måste iakttas:


  • 600 euro per laddningspunkt för ett en- eller tvåfamiljshus.
  • 900 euro för en kommunikationskapabel väggbox i ett flerfamiljshus som en enda installation eller
  • 1 800 euro för en kommunikationsaktiverad laddningsstation med laststyrning när den installeras i ett flerfamiljshus som en del av ett gemensamt system.
  • Bidrag oberoende av inköp av fordon
  • Genomförande av projektet inom 36 veckor efter ansökan.
  • Ansökan måste lämnas in innan den första juridiskt bindande beställningen görs.
  • Elen måste komma från förnybara energikällor.

Genomförandet måste utföras av ett specialiserat elföretag. Material- och installationskostnader (installationskostnader endast för permanent installerade vägglådor) samt kostnaderna för den grundläggande strukturella infrastrukturen för gemensamma installationer i en byggnad med flera parter är stödberättigade.


Ytterligare information och alla villkor finns på KPC Österrikes webbplats.

https://www.umweltfoerderung.at/ Om du har några frågor hjälper vi dig gärna!