BMK Miljöfrämjande åtgärder för företag, koncerner och föreningar:

Det går att ansöka om stöd för en wallbox. Följande punkter måste iakttas:

  • 900 per växelströmsladdningspunkt med <22 kW (intelligent och kommunikationsbar).
  • Elen måste komma från förnybara energikällor.
  • Varje laddningspunkt som stöds måste vara individuellt säkrad.
  • Ansökan måste göras innan den första juridiskt bindande beställningen görs.
  • Genomförande av projektet inom 36 veckor efter ansökan.
  • Elen måste komma från förnybara energikällor.

Genomförandet måste utföras av ett specialiserat elföretag. Material- och installationskostnader (installationskostnader endast för permanent installerade vägglådor) samt kostnaderna för den grundläggande strukturella infrastrukturen för gemensamma system i en byggnad med flera parter är stödberättigade.


Ytterligare information och alla villkor finns på KPC Österrikes webbplats.

https://www.umweltfoerderung.at/ Om du har några frågor hjälper vi dig gärna!