För KfW 439 för kommuner:
Kommunerna kan ansöka om finansiering för vägglådor. Följande punkter måste iakttas:

 • Tidsfristen för genomförande är ett år efter det att ansökan har lämnats in.
 • Bidraget är upp till 900 euro per laddningspunkt.
 • Det lägsta bidragsbeloppet är 9 000 euro med minst 10 laddningspunkter.
 • Laddningskapaciteten kan vara 22 kW
 • Laddningsstationerna är inte avsedda för allmänheten.

Du hittar mer information på KfW:s webbplats. Vi hjälper dig gärna med alla frågor!


För KfW 440 för privatpersoner:
VIKTIGT: Det är för närvarande inte möjligt att lämna in nya ansökningar till KfW440 (bostadsbyggnader) för finansiering av wallboxen.
Om du redan har lämnat in en ansökan kan du dock fortfarande lämna in räkningen för vägglådan tillsammans med räkningen från elektrikern och få 900 euro i bidrag. Tidsfristen för inlämning är vanligtvis 9 månader efter det att ansökan till KfW har lämnats in. Observera följande punkter:

 • Upp till 900 euro kan finansieras per laddningspunkt.
 • Inlämningen till KfW måste innehålla fakturan för vägglådan, fakturan från elektrikern och bevis på att grön el används.
 • Vägglådor med 22 kW kan subventioneras om de finns med på listan över stödberättigade vägglådor och om elektrikern stryper dem till 11 kW.

Du hittar mer information här. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna!


För KfW 441 för företag:
Företag kan ansöka om finansiering för vägglådor. Följande punkter måste iakttas:

 • Tidsfristen för genomförande är ett år efter det att ansökan har lämnats in.
 • Stödet är upp till 900 euro per laddningspunkt.
 • Laddningskapaciteten kan vara 22 kW
 • Laddningsstationerna är inte avsedda för allmänheten.

Du hittar mer information på KfW:s webbplats. Vi hjälper dig gärna med alla frågor!