Vad stöds?

KFW439

Bidraget stöder laddningsstationer på parkeringsplatser som endast är tillgängliga för kommunanställda. Det är möjligt att ladda både kommunala och privata fordon som används av de anställda.

Finansiering finns tillgänglig:

- Inköpspriset för en ny laddningsstation med högst 22 kW per laddningspunkt, inklusive batterilagring.

-Kostnaden för att installera och ansluta laddstationen, inklusive allt installationsarbete.

KFW440

Först och främst: KFW440 kan inte längre sökas! Du har redan skickat in en ansökan och fått en bekräftelse? Därefter måste du skicka in fakturan till KFW inom tidsfristen på 12 månader för att få stöd!

Bidraget stöder laddningsstationer för elbilar och bostadsbyggnader.
Laddningsstationer kan installeras på parkeringsplatser och i garage som hör till bostadshus och som endast är privat tillgängliga.
Följande är subventionerade:
- Inköpspriset för en ny laddningsstation (t.ex. wallbox) med 11 kW laddningskapacitet och intelligent styrning.
- Kostnaden för installation och anslutning av laddningsstationen, inklusive allt installationsarbete.
- Kostnaden för ett energihanteringssystem för att styra laddningsstationen.

KFW441

Bidraget stöder laddningsstationer för elfordon på parkeringsplatser som inte är tillgängliga för allmänheten. Företagets fordon och de anställdas privata fordon kan laddas vid dessa stationer.

Finansiering finns tillgänglig:

- Inköp av en ny laddningsstation med upp till 22 kW laddningskapacitet och intelligent styrning.

- Kostnader för installation och anslutning av laddstationen, inklusive allt installationsarbete - Energihantering

-Energihanteringssystem för att styra laddningsstationerna.

Vem får finansiering?

KFW439

Med bidraget Laddningsstationer för elbilar - kommunerna finansieras:

- Kommuner och distrikt

- Deras rättsligt beroende egna företag

- Kommunala specialföreningar

KFW440

Med bidraget Laddningsstationer för elbilar

- Bostadsbyggnader subventioneras:
- Privata ägare
- Ägare av bostadsrätter
- Hyresgäster
- Hyresvärdar av bostäder (privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar).

KFW441
Med bidraget till laddningsstationer för elbilar får företagen stöd:
- Företagare och enskilda näringsidkare
- Frilansande yrkesverksamma
- Offentligrättsliga företag och institutioner
- Icke vinstdrivande organisationer, inklusive kyrkor.

Villkor

KFW439

- Bidraget uppgår till 70 % av de totala stödberättigande kostnaderna, dock högst 900 euro per laddningspunkt.

- Bidraget måste vara minst 9 000 euro.

- Dessutom måste minst 10 laddningspunkter samlas i en ansökan.

- De totala kostnaderna måste uppgå till minst 12 857,14 euro.

KFW440

- Du får ett schablonbidrag på 900 euro per laddningspunkt. Du anger antalet laddningspunkter i din ansökan.
- Dina totala kostnader måste vara minst 900 euro, annars får du inget bidrag.
- Om din laddningsstation har flera laddningspunkter kan du få ett bidrag på 900 euro per laddningspunkt - förutsatt att dina totala kostnader överstiger 900 euro per laddningspunkt. Under detta belopp minskas stödet.
- Bidraget betalas direkt till ditt konto.

KFW441
- Du får ett stöd på upp till 900 euro per laddningspunkt. Du anger antalet laddningspunkter i din ansökan.
- Dina totala kostnader måste uppgå till minst 1 285,71 euro.
- Om du har fler än en laddningspunkt kan du få ett bidrag på 900 euro per laddningspunkt, förutsatt att de totala kostnaderna överstiger 1 285,71 euro per laddningspunkt.
- Det maximala bidragsbeloppet är 45 000 euro per plats.
- Bidraget betalas direkt till ditt konto.

Hur fungerar det?

Viktigt: Oavsett vilket stöd du vill ansöka om måste du lämna in en ansökan till KFW innan du köper och installerar din laddningsstation. Projektet kan inte påbörjas förrän du har fått ett positivt svar.

När du har hittat ett bidrag som passar dig, kontrollera vilka dokument som krävs för ansökan. Du hittar en förteckning över de dokument som krävs för respektive bidrag på KFW Banks webbplats under avsnittet: Hur det fungerar.

KFW439 för kommuner:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunen/F%C3%B6rderprodukte/Nachhaltige-Mobilit%C3%A4tskonzepte-(439)/

KFW440 för privatpersoner:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektroautos-Wohngeb%C3%A4ude-(440)/?redirect=692736-Inga nya ansökningar är möjliga för närvarande!

KFW441 för företag:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/

(från och med 18.02.2022)