För KfW 439 för kommuner:

Kommunerna kan ansöka om finansiering för vägglådor. Följande punkter måste beaktas:

  • Tidsfristen för genomförande är ett år efter ansökan.
  • Bidraget är upp till 900 euro per laddningspunkt.
  • Det lägsta bidragsbeloppet är 9 000 euro med minst 10 laddningspunkter.
  • Laddningskapaciteten kan vara 22 kW.
  • Laddningsstationerna är inte avsedda för allmänheten.

Exakt 9 000 euro kan subventioneras för tio laddningsstationer, men endast 70 % av de totala kostnaderna.
Den totala investeringen (inköp + installation) måste därför vara minst 12857,14 euro.
Om det finns fler än 10 laddningspunkter subventioneras 70 % av den faktiska investeringssumman upp till högst 900 euro per laddningspunkt.

Du hittar mer information på KfW:s webbplats. Vi hjälper dig gärna med alla frågor!