Integritetspolicy

Allmänt meddelande och obligatorisk information
Utseende av det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandlingen på denna webbplats är:

PQ Wirt GmbH
Nicolas Pliquett
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg

Den personuppgiftsansvarige beslutar ensam eller tillsammans med andra om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter eller liknande).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Vissa databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post är tillräckligt för återkallelsen. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Som registrerad har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot dataskyddslagstiftningen. Den behöriga tillsynsmyndigheten i dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudsmannen i den delstat där vårt företag har sitt säte. På följande länk finns en förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.​

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part. Uppgifterna kommer att tillhandahållas i ett maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig part kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Rätt till information, rättelse, blockering och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, uppgifternas ursprung, deras mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. I detta avseende och även för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss via de kontaktalternativ som anges i impressum.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Detta innebär att uppgifter som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning på adressraden "https://" i din webbläsare och på låssymbolen i webbläsarens rad.

Serverloggfiler

I serverloggfiler samlar leverantören av webbplatsen automatiskt in och lagrar information som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Besökt sida på vår domän

  • Datum och tid för serverförfrågan

  • Webbläsartyp och webbläsarversion

  • Operativsystem som används

  • Hänvisande URL

  • Värdnamn på den dator som använder den

  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor. Behandlingen av uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Överföring av uppgifter vid ingående av ett avtal om köp och leverans av varor.

Personuppgifter kommer endast att överföras till tredje part om det är nödvändigt i samband med fullgörandet av avtalet. Tredje parter kan till exempel vara betaltjänstleverantörer eller logistikföretag. Ytterligare överföring av uppgifter sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till detta.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Kontaktformulär

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, lagras för att kunna behandla din förfrågan eller för att vara tillgängliga för uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke.

De uppgifter som lämnas in i kontaktformuläret behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post är tillräckligt för återkallelsen. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret stannar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller det inte längre finns något behov av att lagra uppgifterna. Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir opåverkade.

Uppgifter om nyhetsbrev

För att skicka vårt nyhetsbrev behöver vi en e-postadress från dig. Det är nödvändigt att verifiera den angivna e-postadressen och du måste godkänna att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller är frivilliga. Uppgifterna används uteslutande för att skicka nyhetsbrevet.

De uppgifter som lämnas när du registrerar dig för nyhetsbrevet behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För återkallelsen räcker det med ett informellt meddelande via e-post eller att du avregistrerar dig via länken "avregistrera dig" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifter som angetts för att inrätta prenumerationen raderas vid en eventuell avregistrering. Om dessa uppgifter har överlämnats till oss för andra ändamål och på annat håll kommer de att finnas kvar hos oss.

YouTube

För integrering och visning av videoinnehåll använder vår webbplats plugins från YouTube. Leverantören av videoportalen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

När en sida med ett integrerat YouTube-plugin anropas upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därmed får YouTube veta vilken av våra sidor du har besökt.

YouTube kan tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil om du är inloggad på ditt YouTube-konto. Du har möjlighet att förhindra detta genom att först logga ut.

YouTube används i intresse av en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f DSGVO.

Detaljer om hanteringen av användardata finns i YouTubes integritetspolicy på följande adress:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Dessa är små textfiler som din webbläsare lagrar på din terminal. Cookies hjälper oss att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker.

Vissa cookies är "sessionscookies". Sådana cookies raderas automatiskt i slutet av din webbläsarsession. Andra cookies stannar däremot kvar på din terminalenhet tills du själv raderar dem. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställningen av cookies. Många webbläsare kan konfigureras så att cookies raderas automatiskt när programmet stängs. Om du avaktiverar cookies kan det leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Inställningen av cookies, som är nödvändiga för att genomföra elektroniska kommunikationsprocesser eller tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (t.ex. varukorg), grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. I egenskap av operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfri och smidigt tillhandahållande av våra tjänster. Om andra cookies sätts (t.ex. för analysfunktioner) behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Google Analytics

På vår webbplats används funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av webbanalystjänsten är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder "cookies". Dessa är små textfiler som din webbläsare lagrar på din slutenhet och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Information som genereras av cookies om din användning av vår webbplats överförs till en Google-server och lagras där. Servern är vanligtvis placerad i USA.

Google Analytics-cookies sätts på grundval av artikel 6.1 lit. f DSGVO. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera vår webbplats och eventuellt även vår reklam.

IP-anonymisering

Vi använder Google Analytics i samband med funktionen för IP-anonymisering. Den säkerställer att Google förkortar din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. I undantagsfall kan det förekomma att Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och förse oss med andra tjänster som rör webbplatsens aktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan förhindra att din webbläsare ställer in cookies. Vissa funktioner på vår webbplats kan dock begränsas till följd av detta. Du kan också förhindra insamling av uppgifter om din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress och senare behandling av Google. Detta är möjligt genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som är tillgängligt via följande länk:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in, vilket kommer att förhindra insamling av dina uppgifter vid framtida besök på vår webbplats: Deaktivera Google Analytics.

Detaljer om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Behandling av beställningar

För att helt uppfylla de lagstadgade dataskyddskraven har vi ingått ett avtal om orderbehandling med Google.

Demografiska egenskaper med Google Analytics

På vår webbplats används funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Den kan användas för att skapa rapporter som innehåller uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google samt besöksdata från tredjepartsleverantörer. Det är inte möjligt att tilldela uppgifterna till en specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion. Detta är möjligt via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller genom att generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter med Google Analytics, vilket förklaras i punkten "Invändning mot datainsamling".

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Vår webbplats använder Google AdWords. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords är ett reklamprogram på nätet. Som en del av onlineannonseringsprogrammet arbetar vi med konverteringsspårning. Efter ett klick på en annons från Google sätts en cookie för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din slutenhet. Google AdWords-cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera användare. Cookien gör det möjligt för Google och oss att känna igen att du har klickat på en annons och omdirigerats till vår webbplats.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Konverteringscookies används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. AdWords-kunderna får reda på hur många användare som klickade på deras annons och omdirigerades till sidor med en konverteringsspårningstagg. AdWords-kunder får dock ingen information som möjliggör personlig identifiering av användare. Om du inte vill delta i spårning kan du invända mot användningen av spårning. I så fall måste konverteringskakan avaktiveras i webbläsarens användarinställningar. På så sätt kommer ingen inkludering i statistiken för konverteringsspårning att ske.

Lagringen av "konverteringscookies" grundar sig på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. I egenskap av webbplatsoperatör har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vår reklam.

Detaljer om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles sekretesspolicy:https://www.google.de/policies/privacy/.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller inaktivera inställningen av cookies. Att inaktivera cookies kan leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Källa: Dataskyddskonfigurator från mein-datenschutzbeauftragter.de