Rätt till ångerrätt

Rätt till ångerrätt

Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, har eller har tagit varorna i besittning.
För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post).
För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av ångerfristen.

 

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog underrättelsen om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; du kommer under inga omständigheter att få återbetalning på grund av
Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Exempel - Avbeställningsformulär

(Om du vill häva avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten).

Till:PQ Wirt GmbH,Bäckerbreitergang 12,20355 Hamburg ,E-post: info@shop4tesla.com

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)

  • - Beställd den (*)/mottagen den (*)
  • - Konsumentens (konsumenternas) namn
  • - Konsumentens (konsumenternas) adress
  • - Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om det rör sig om ett meddelande på papper).
  • - Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

 

Kontaktperson:
Telefon: +49 40 228 524 554

E-post: info@shop4ev.com