AGB

§ 1 Användare
Användaren av dessa allmänna villkor anses vara:

Shop4Tesla.com
PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg
Registreringsnummer: 129623
Registreringsdomstol: Hamburg Local Court

§ 2 Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor gäller för alla rättsliga transaktioner mellan användaren och en konsument (enligt § 13 BGB en "fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet").

§ 3 Avtalets ingående och lagring av avtalstexten
Bestämmelserna i dessa allmänna villkor gäller för beställningar som konsumenter gör via webbplatsen www.shop4tesla.com för nätbutiken Modellshop.

Avtalet ingås med användaren (se § 1).

Presentationen och beskrivningen av varorna på Modellshops webbplats www.shop4tesla.com utgör inte ett avtalserbjudande.

Genom att beställa en produkt genom att klicka på knappen "beställning med kostnader" i slutet av beställningsprocessen ger konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Först när en orderbekräftelse skickas av e-post av användaren, är avtalet ingått.

Avtalstexten sparas för beställningar. Konsumenten får ett e-postmeddelande med beställningsuppgifter och tillämpliga allmänna villkor. Efter att avtalet har ingåtts kan beställningsuppgifterna inte längre ses på nätet.

§ 4 Betalning
Den lagstadgade mervärdesskatten och andra priskomponenter ingår i de angivna priserna. Fraktkostnader ingår inte i det visade priset och kan tillkomma ytterligare.
Följande betalningsalternativ är tillgängliga för konsumenter:

  • Paypal
  • Banköverföring
  • Kreditkort
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Direkt
  • Klarna


§ 5 Leverans, leveransbegränsningar

Om inte beskrivningen av en vald produkt uttryckligen anger något annat ska leverans ske inom 3 arbetsdagar.
Denna period börjar löpa dagen efter det att betalningsordern har lagts.

§ 6 Risköverföring
Risken för oavsiktlig försämring eller oavsiktlig förlust av varorna ska kvarstå hos användaren fram till dess att varorna överlåts och ska övergå till konsumenten vid överlämnandet.

§ 7 Förbehåll för äganderätten
Användaren behåller äganderätten till varorna tills köpeskillingen har mottagits i sin helhet.

§ 8 Garanti
De lagstadgade garantibestämmelserna ska gälla.