Jogi nyilatkozat:

A www.shop4ev.com weboldalon kínált termékek nem az adott autógyártóktól származnak, és semmilyen módon nem kapcsolódnak az egyes autómárkákhoz: Tesla, Inc, Volkswagen AG, Skoda Auto a.s., Cupra, S.A., Audi AG, Hyundai Motor Company, Genesis Motor, LLC, Kia Corporation, Fiat vagy Chrysler Automobiles N.V (FCA).

A Tesla, Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi, Hyundai, Genesis, Kia és Fiat védjegyek a megfelelő tulajdonosok bejegyzett védjegyei, és nem kapcsolódnak a www.shop4ev.com weboldalhoz. A weboldalakon kínált termékeket nem az adott autógyártók gyártják, és semmilyen módon nem kapcsolódnak hozzájuk.

A weboldalunkon használt minden olyan leírás, név és szimbólum, amely a Teslára utal, kizárólag azonosítási célokat szolgál, és a Tesla, Inc. és kapcsolt vállalkozásainak tulajdonát képezi.

A www.shop4ev.com üzemeltetője nem vállal felelősséget a termékinformációk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A www.shop4ev.com üzemeltetője nem vállal felelősséget a termékek használatából vagy a termékek használatának lehetetlenségéből közvetlenül vagy közvetve eredő károkért.

A www.shop4ev.com üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bármikor változtasson a kínált termékeken, és nem vállal felelősséget a termékek használatából eredő károkért vagy veszteségekért.

A termékek használata a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó köteles a termékeket az utasításoknak megfelelően használni, és minden szükséges óvintézkedést megtenni a termékek és más személyek biztonsága érdekében.

A termékek használatával a felhasználó elfogadja ezt a nyilatkozatot.

Felelősségi nyilatkozat:

  1. Az online ajánlat tartalma

A szerző fenntartja a jogot, hogy nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott vagyoni vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos felelősségre vonási igények alapvetően kizártak, kivéve, ha a szerzőnek bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartást tanúsít. Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező érvényűek. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

  1. Hivatkozások és hivatkozások

A szerző felelősségi körén kívül eső külső honlapokra ("hiperhivatkozások") történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében a felelősségi kötelezettség csak akkor lépne hatályba, ha a szerzőnek tudomása volt a tartalomról, és technikailag lehetséges és ésszerű lenne számára a felhasználás megakadályozása jogellenes tartalom esetén. A szerző ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozások létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon nem volt észlelhető illegális tartalom. A szerzőnek nincs befolyása a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik a linkelt oldalak minden olyan tartalmától, amely a link létrehozását követően megváltozott. Ez a nyilatkozat vonatkozik a szerző saját internetes kínálatában elhelyezett valamennyi linkre és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvek, vitafórumok, linkkönyvtárak, levelezőlisták és a szerző által létrehozott minden másfajta adatbázisban található külső bejegyzésre, amelyhez külső írásos hozzáférés lehetséges. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag az oldal szolgáltatója felelős, amelyre hivatkoznak, és nem az, aki csupán hivatkozik az adott publikációra a linkeken keresztül.

  1. Szerzői jog és védjegyjog

A szerző törekszik arra, hogy az összes kiadványban felhasznált képek, grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait betartsa, a saját maga által készített képeket, grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket felhasználja, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon. A weboldalon említett és esetleg harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy korlátozás nélkül a vonatkozó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik felek jogai! A szerző által saját maga által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjénél marad. A szerző beleegyezése nélkül tilos az olyan objektumok, mint például az ábrák, hangok vagy szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása.

  1. Adatvédelem

Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseinket Adatvédelem.

  1. A jelen nyilatkozat jogi érvényessége

Ez a jogi nyilatkozat az internetes kiadvány részének tekintendő, amelyről az Önt megkereste. Ha a jelen nyilatkozat egyes részei vagy egyes kifejezései nem jogszerűek vagy helytelenek, a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.

Alkalmazandó jog

A jogi nyilatkozat feltételeire a Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik.

A joghatóság helye

A joghatóság helye a jognyilatkozattal kapcsolatos jogviták esetén az online áruház üzemeltetőjének székhelye.

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Németország

www.shop4ev.com

E-mail: info@shop4ev.com