For KfW 441 for virksomheder:
Virksomheder kan søge om støtte til wallboxes. Følgende punkter skal overholdes:
  • Fristen for gennemførelse er 1 år efter ansøgningen.
  • Støtten er på op til 900 EUR pr. opladningspunkt.
  • Opladningskapaciteten kan være på 22 kW.
  • Ladestationerne er ikke beregnet til offentlig adgang.

Der kan ydes støtte på præcis 900 EUR til et enkelt opladningspunkt, men kun 70 % af de samlede omkostninger.
Den samlede investering (køb + installation) i et opladningspunkt skal derfor være på mindst 1 285,71 EUR.
Hvis der er flere ladestandere, ydes der tilskud på 70 % af den faktiske investeringssum op til højst 900 EUR pr. ladestander.

Du kan finde flere oplysninger på KfW's websted. Vi hjælper dig gerne med eventuelle spørgsmål!