Dla KfW 439 dla gmin:
Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie wallboxów. Należy przestrzegać następujących punktów:

 • Termin realizacji to 1 rok od złożenia wniosku
 • Dofinansowanie wynosi do 900 euro na jeden punkt ładowania.
 • Minimalna kwota dotacji wynosi 9 000 euro, a minimalna liczba punktów ładowania to 10.
 • Moc ładowania może wynosić 22 kW
 • Stacje ładowania nie są przeznaczone do publicznego dostępu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie KfW. Chętnie pomożemy w razie jakichkolwiek pytań!


Dla KfW 440 dla osób prywatnych:
WAŻNE: Obecnie nie ma możliwości składania nowych wniosków do KfW440 (budynki mieszkalne) o dofinansowanie wallboxa.
Jeśli jednak złożyłeś już wniosek, możesz jeszcze złożyć rachunek za wallbox wraz z rachunkiem od elektryka i otrzymać dofinansowanie w wysokości 900 euro. Termin składania wniosków to zazwyczaj 9 miesięcy od daty złożenia wniosku do KfW. Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Na jeden punkt ładowania można przeznaczyć do 900 euro.
 • Zgłoszenie do KfW musi zawierać fakturę za wallbox, fakturę od elektryka oraz dowód wykorzystania zielonej energii elektrycznej.
 • Wallboxy o mocy 22 kW mogą być dofinansowane, jeśli znajdą się na liście uprawnionych wallboxów i zostaną zdławione przez elektryka do 11 kW.

Więcej informacji można znaleźć tutaj. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie pomożemy!


W przypadku KfW 441 dla przedsiębiorstw:
Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na wallboxy. Należy przestrzegać następujących punktów:

 • Termin realizacji to 1 rok od złożenia wniosku
 • Dotacja wynosi do 900 EUR na punkt ładowania
 • Moc ładowania może wynosić 22 kW
 • Stacje ładowania nie są przeznaczone do publicznego dostępu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie KfW. Chętnie pomożemy w razie jakichkolwiek pytań!