BMK Екологична промоция за фирми, корпорации и сдружения:

Могат да се подават заявления за субсидиране на стенна кутия. Трябва да се спазват следните точки:

  • 900 за точка за зареждане с променлив ток с мощност <22 kW (интелигентна и с възможност за комуникация)
  • Електроенергията трябва да се произвежда от възобновяеми енергийни източници.
  • Всяка поддържана точка за зареждане трябва да бъде индивидуално обезопасена
  • Заявлението трябва да бъде подадено преди да бъде направена първата правно обвързваща поръчка.
  • Изпълнение на проекта в рамките на 36 седмици след подаване на заявлението
  • Електроенергията трябва да се произвежда от възобновяеми енергийни източници.

Изпълнението трябва да бъде извършено от специализирана електротехническа фирма. Допустими за финансиране са разходите за материали и монтаж (разходи за монтаж само за трайно монтирани стенни кутии), както и разходите за основната структурна инфраструктура за споделени системи в сграда с много участници.


Допълнителна информация и всички условия можете да намерите на уебсайта на KPC Австрия.

https://www.umweltfoerderung.at/ Ако имате въпроси, ще се радваме да ви помогнем!