За KfW 439 за общини:
Общините могат да кандидатстват за финансиране за стенни кутии. Трябва да се спазват следните точки:

 • Крайният срок за изпълнение е 1 година след подаване на заявлението.
 • Субсидията е в размер до 900 евро на точка за зареждане.
 • Минималният размер на безвъзмездните средства е 9 000 евро при минимум 10 точки за зареждане.
 • Капацитетът на зареждане може да бъде 22 kW
 • Станциите за зареждане не са предназначени за обществен достъп.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на KfW. Ще се радваме да ви помогнем с всички въпроси!


За KfW 440 за частни лица:
ВАЖНО: Понастоящем не е възможно да се подават нови заявления до KfW440 (жилищни сгради) за финансиране на стенната кутия.
Ако обаче вече сте подали заявление, можете да представите сметката за стенната кутия заедно със сметката от електротехника и да получите субсидията от 900 евро. Крайният срок за подаване на документите обикновено е 9 месеца след датата на подаване на заявлението до KfW. Моля, обърнете внимание на следните точки:

 • Финансирането може да достигне до 900 евро за всяка точка за зареждане
 • Подаването на документи до KfW трябва да включва фактурата за стенната кутия, фактурата от електротехника и доказателство за използването на зелена електроенергия.
 • 22 kW стенни кутии могат да бъдат финансирани, ако са включени в списъка на допустимите стенни кутии и са намалени до 11 kW от електротехника.

Повече информация можете да намерите тук. Ако имате някакви въпроси, ще се радваме да ви помогнем!


За KfW 441 за дружества:
Фирмите могат да кандидатстват за финансиране за стенни кутии. Трябва да се спазват следните точки:

 • Крайният срок за изпълнение е 1 година след подаване на заявлението.
 • Субсидията е в размер до 900 евро за точка за зареждане
 • Капацитетът на зареждане може да бъде 22 kW
 • Станциите за зареждане не са предназначени за обществен достъп.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на KfW. Ще се радваме да ви помогнем с всички въпроси!