За KfW 439 за общини:

Общините могат да кандидатстват за финансиране за стенни кутии. Трябва да се спазват следните точки:

  • Крайният срок за изпълнение е 1 година след подаване на заявлението.
  • Субсидията е в размер до 900 евро на точка за зареждане.
  • Минималният размер на безвъзмездните средства е 9 000 евро при минимум 10 точки за зареждане.
  • Капацитетът на зареждане може да бъде 22 kW.
  • Станциите за зареждане не са предназначени за обществен достъп.

Точно 9000 евро могат да бъдат субсидирани за десет точки за зареждане, но само 70% от общите разходи.
Следователно общата инвестиция (покупка + монтаж) трябва да бъде най-малко 12857,14 EUR.
Ако има повече от 10 точки за зареждане, 70% от действителната инвестиционна сума се субсидира до максимум 900 евро на точка за зареждане.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на KfW. Ще се радваме да ви помогнем с всички въпроси!