Disclaimer:

De producten aangeboden op de website www.shop4ev.com zijn niet afkomstig van de respectievelijke autofabrikanten en zijn op geen enkele manier verbonden met de individuele automerken Tesla, Inc, Volkswagen AG, Skoda Auto a.s., Cupra, S.A., Audi AG, Hyundai Motor Company, Genesis Motor, LLC, Kia Corporation, Fiat of Chrysler Automobiles N.V. (FCA).

De handelsmerken Tesla, Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi, Hyundai, Genesis, Kia en Fiat zijn elk geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars en zijn niet geassocieerd met www.shop4ev.com. De op de websites aangeboden producten zijn niet vervaardigd door of op enigerlei wijze geassocieerd met de respectieve autofabrikanten.

Alle beschrijvingen, namen en symbolen die op onze website worden gebruikt en die naar Tesla verwijzen, dienen enkel ter identificatie en zijn eigendom van Tesla, Inc. en zijn filialen.

De exploitant van www.shop4ev.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte productinformatie. De exploitant van www.shop4ev.com is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de producten of de onmogelijkheid om de producten te gebruiken.

De exploitant van www.shop4ev.com behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de aangeboden producten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de producten.

Het gebruik van de producten geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker is verplicht de producten volgens de aanwijzingen te gebruiken en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de producten en andere personen te waarborgen.

Door de producten te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Disclaimer:

  1. Inhoud van het online aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of ideële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

  1. Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden indien de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden geplaatst, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud en het auteurschap van de gelinkte pagina's heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

  1. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een handelsmerk impliceert niet dat het niet door de rechten van derden wordt beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

  1. Bescherming van gegevens

Lees onze opmerkingen over Gegevensbescherming.

  1. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de overige delen hierdoor onaangetast.

Toepasselijk recht

Op de voorwaarden van de disclaimer is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

Plaats van jurisdictie

De bevoegde rechtbank voor geschillen in verband met de disclaimer is de vestigingsplaats van de exploitant van de online shop.

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Duitsland

www.shop4ev.com

E-mail: info@shop4ev.com