Voor KfW 439 voor gemeenten:
Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor muurkasten. De volgende punten moeten in acht worden genomen:

 • De uitvoeringstermijn is één jaar na de indiening van de aanvraag.
 • De subsidie bedraagt maximaal 900 euro per oplaadpunt.
 • Het minimale subsidiebedrag is 9.000 euro met een minimum van 10 oplaadpunten.
 • De laadcapaciteit kan 22 kW zijn
 • De laadstations zijn niet bedoeld voor publieke toegang.

Meer informatie is te vinden op de website van KfW. Wij helpen u graag met al uw vragen!


Voor KfW 440 voor particulieren:
BELANGRIJK: Het is momenteel niet mogelijk bij KfW440 (woningbouw) nieuwe aanvragen voor financiering van de wallbox in te dienen.
Als u echter al een aanvraag hebt ingediend, kunt u de rekening voor de muurkast samen met de rekening van de elektricien indienen en de subsidie van 900 euro ontvangen. De indieningstermijn is gewoonlijk 9 maanden na de datum van de aanvraag bij KfW. Let op de volgende punten:

 • Tot 900 euro kan worden gefinancierd per oplaadpunt
 • De indiening bij KfW moet de factuur voor de wallbox, de factuur van de elektricien en het bewijs van het gebruik van groene stroom bevatten.
 • Wandboxen van 22 kW kunnen worden gesubsidieerd als ze op de lijst van in aanmerking komende wandboxen staan en door de elektricien tot 11 kW worden teruggebracht.

Meer informatie vindt u hier. Als u vragen heeft, helpen wij u graag!


Voor KfW 441 voor bedrijven:
Bedrijven kunnen financiering aanvragen voor wallboxen. De volgende punten moeten in acht worden genomen:

 • De uitvoeringstermijn is één jaar na de indiening van de aanvraag.
 • De subsidie bedraagt tot 900€ per oplaadpunt
 • De laadcapaciteit kan 22 kW zijn
 • De laadstations zijn niet bedoeld voor publieke toegang.

Meer informatie is te vinden op de website van KfW. Wij helpen u graag met al uw vragen!