Voor KfW 439 voor gemeenten:

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor wallboxen. De volgende punten moeten in acht worden genomen:

  • De uitvoeringstermijn is 1 jaar na de aanvraag.
  • De subsidie bedraagt maximaal 900 euro per oplaadpunt.
  • Het minimale subsidiebedrag is 9.000 euro met een minimum van 10 oplaadpunten.
  • De laadcapaciteit kan 22 kW bedragen.
  • De laadstations zijn niet bedoeld voor publieke toegang.

Precies 9000 euro kan worden gesubsidieerd voor tien oplaadpunten, maar slechts 70% van de totale kosten.
De totale investering (aankoop + installatie) moet dus ten minste 12857,14€ bedragen.
Bij meer dan 10 oplaadpunten wordt 70% van het werkelijke investeringsbedrag gesubsidieerd tot een maximum van 900 euro per oplaadpunt.

Meer informatie is te vinden op de website van KfW. Wij helpen u graag met al uw vragen!