Voor KfW 441 voor bedrijven:
Bedrijven kunnen financiering aanvragen voor wallboxen. De volgende punten moeten in acht worden genomen:
  • De uitvoeringstermijn is 1 jaar na de aanvraag.
  • De subsidie bedraagt maximaal 900 euro per oplaadpunt.
  • De laadcapaciteit kan 22 kW bedragen.
  • De laadstations zijn niet bedoeld voor publieke toegang.

Precies 900 euro kan worden gesubsidieerd voor één oplaadpunt, maar slechts 70% van de totale kosten.
De totale investering (aankoop + installatie) voor een oplaadpunt moet dus ten minste 1285,71 euro bedragen.
Bij meerdere oplaadpunten wordt 70% van het werkelijke investeringsbedrag gesubsidieerd tot een maximum van 900 euro per oplaadpunt.

Meer informatie is te vinden op de website van KfW. Wij helpen u graag met al uw vragen!